Een klacht

Waneer u een klacht heeft over onze praktijk hetzij jegens (een van de medewerkers) hetzij jegens de praktijkorganisatie, horen wij dat graag. Wij willen namelijk continue de kwaliteit van onze praktijk verbeteren en we hechten een waarde aan tevredenheid van onze patienten.

U kunt een  Klachtenformulier  invullen en inleveren bij een van onze assistenten.

Wij zullen uw klacht in overleg bespreken en bezien wat wij direct kunnen doen danwel veranderen aan onze bedrijfsvoering ter voorkoming van dergelijke klachten.

Mochten we er onverhoopt samen nog niet uikomen, dan kunt u zich wenden tot stichting klachtenregeling Zuid Nederland waar wij bij aangesloten zijn.

U kunt zich uiteraard ook eerst persoonlijk wenden tot een van onze huisartsen en het voorval bespreken.

https://huisartsenpraktijkhiern.huisarts-plus.nl/