Medische verklaring

De KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen, heeft regels op gesteld voor het afgeven van medische verklaringen. De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patient, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patient om bepaalde activiteiten wel of niet te doen.
Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is een geboekte reis terecht geannuleerd, heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte.
Dergelijke verklaringen mogen alleen afgegeven worden door een onafhankelijke arts, die een eigen beoordeling kan maken van de situatie. Zonodig kan de onafhankelijke arts, met toestemming van de patient, extra informatie opvragen bij de behandelend arts.

Wanneer een instantie aan u vraagt om een verklaring van uw huisarts, kunt u onderstaande document downloaden en aan de instantie overhandigen.
Brief medische verklaring.

https://huisartsenpraktijkhiern.huisarts-plus.nl/