Vergoeding

Veel zorgkosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, maar pas nadat een eigen risico betaald is.
Voor huisartsenzorg geldt geen eigen risico, maar voor handelingen die de huisarts uitbesteedt betaalt u wel een eigen risico.

Huisartsenzorg waarvoor u geen eigen risico betaalt zijn:

 • Consulten, telefoontjes, en huisbezoeken van de huisarts
 • Consulten, telefoontjes, en huisbezoeken van de praktijkondersteuner somatiek (Elly)
 • Consulten, telefoontjes, en huisbezoeken van de praktijkondersteuner GGZ (Rianne)
 • Ingrepen verricht door de huisarts
 • Injecties gezet door de huisarts/assistente

Eigenlijk alles dat binnen de muren van de praktijk plaatsvindt, wordt vergoed. Echter, zodra u, maar ook bijv. 'materiaal' van u (bijv. laboratoriumonderzoek: bloed, maar ook tijdens een ingreep weggehaald materiaal), het pand verlaat, gaat het van uw eigen risico af.  

 Zorg waarvoor u wel een eigen risico betaalt zijn onder andere:

 • Medicijnen
 • Laboratoriumonderzoeken
 • Röntgenonderzoek
 • Huidfoto's die worden opgstuurd naar een huidarts.
 • Hartfilmpjes die door een hartspecialist wordt beoordeeld.
 • Hartritmes ('event recorder') die worden door een hartspecialist worden beoordeeld. 
 • Bezoek aan een medisch specialist

Informeer bij uw zorgverzekeraar of raadpleeg de polisvoorwaarden als u hierover vragen heeft.

https://huisartsenpraktijkhiern.huisarts-plus.nl/