Aanvullende informatie

Hiern

Hiern is de oude naam voor het dorp Waardenburg.
In 1265 kreeg ridder Rudolph de Cock het dorp Hiern in leen van graaf Otto II van Gelre. Hij bouwde er een woning, het begin van het latere Kasteel Waardenburg. Na 1800 kreeg Hiern de naam Waardenburg, naar het gelijknamige kasteel.    

 

Uitwisseling van patientengegevens (LSP)

Het is de bedoeling dat iedereen in Nederland aangeeft of zijn medische gegevens electronisch beschikbaar mogen worden gesteld aan de huisartsenpost en het ziekenhuis. Wij willen u vragen uw keuze te maken via de site www.ikgeeftoestemming.nl (typ bij naam zorgverlener 'Hiern' in) of telefonisch via 030-3173456. Het is voor ons van groot belang dat we van alle patiënten weten of we gegevens beschikbaar mogen stellen.

 

 

 

https://huisartsenpraktijkhiern.huisarts-plus.nl/